Sakramenty

Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały,
a ta skała – to był Chrystus

Chrzest

Odrodzenie z wody i Ducha

Spowiedź

Przebaczenie i pojednanie

Sakramenty Święte

Siedem sakramentów Kościoła jest owocem zbawczej ofiary Jezusa na krzyżu. Są one widzialnymi i skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez sakramenty jest nam udzielane życie Boże, ale Bóg nie jest nimi ograniczony w swoim zbawczym działaniu.

Praktyczne informacje na temat udzielania sakramentów w naszym duszpasterstwie znajdziesz w zakładkach poszczególnych sakramentów.

Dokumentacje, zaświadczenia i formularze są do odebrania w kancelarii parafialnej.

Eucharystia

Źródło i szczyt naszego życia

Małżeństwo

Przymierze miłości

Święcenia

Służba Kościołowi