• 27 High Road, Stamford Hill London N15 6ND

Małżeństwo

Przymierze miłości

Bóg, który jest Miłością, z miłości stworzył człowieka i do miłości go przeznaczył. Stwarzając mężczyznę i kobietę, powołał ich do głębokiej wspólnoty życia i miłości, tak głębokiej, że “już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19, 6). Bóg pobłogosławił tę wspólnotę mężczyzny i kobiety, i obdarzył darem płodności.

Przymierze małżeńskie mężczyzny i kobiety z natury swojej, przewidzianej w zamyśle Stwórcy, nastawione jest na dobro małżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Według pierwotnego zamysłu Boga przymierze to jest nierozerwalne. Przypomina o tym sam Jezus Chrystus w słowach: “na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10, 6-9).

Jezus Chrystus nie tylko przywraca pierwotny porządek zamierzony przez Boga, lecz daje łaskę do przeżywania małżeństwa w wymiarze sakramentalnym. Małżeństwo, jako sakrament jest znakiem Oblubieńczej Miłości Chrystusa do Kościoła: “mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół” (Ef 5, 25).

Ponieważ małżeństwo czyni małżonków publicznym stanem w społeczeństwie i Kościele, dlatego powinno być zawierane publicznie, w ramach liturgii sakramentu, wobec kapłana lub diakona oraz świadków. Małżeństwo dokonuje się przez wyrażenie przez mężczyznę i kobietę zgody małżeńskiej, czyli woli wzajemnego i trwałego oddania się, w celu życia w przymierzu miłości – wiernej i płodnej.


Przygotowanie do małżeństwa. Kurs przedmałżeński.

W roku 2017/2018 odbędzie się jedna edycja kursu przedmałżeńskiego w języku polskim. Kurs rozpoczniemy w ostatnią niedzielę stycznia (28.01.2017). Będzie to 7 spotkań po 3 godz. w niedzielę do godz. 10.00 do 13.00. Kurs odbędzie się jeśli zapiszą się na niego przynajmniej 4 pary.

Kurs Przedmałżeński jest prowadzony metodą warsztatową przez członków Duszpasterstwa Małżeństw “Teams of Our Lady” i koordynowane przez animatorów Jakuba i Katarzynę Chrobasik. Więcej informacji oraz zapisu można dokonać u koordynatorów pod numerem tel. 07403402400 oraz bezpośrednio u Duszpasterzy.

Jeśli dla kogoś termin ten nie jest odpowiedni, to proponujemy odbyć podobny kurs w terminie jesiennym w Parafii Matki Bożej Miłosierdzia.
Zapisy na ten kurs prosimy dokonywać przez tamtejszą kancelarię parafialną.

O kursy przedmałżeńskie w języku angielskim należy zapytać w biurze parafialnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00; tel. 020 8800 2121.


Duszpasterstwo małżeństw sakramentalnych.

Przy naszym kościele działa Duszpasterstwo Małżeństw Sakramentalnych zrzeszone w ruchu “Teams of Our Lady”. Jeśli pragniesz, aby Twoje małżeństwo było piękniejsze,  chcecie ożywić swoją wiarę, a to wszystko w gronie ludzi z podobnymi radościami i problemami to duszpasterstwo zaprasza wszystkie sakramentalne pary małżeńskie. Więcej na temat Duszpasterstwa Małżeństw znajdziesz tutaj.

Warto pamiętać

  • Pamiętaj o kursie przedmałżeńskim
  • Zadecyduj gdzie będzie ślub w Anglii czy w Polsce

Dokumenty