• 27 High Road, Stamford Hill London N15 6ND

Eucharystia

Źródło i szczyt naszego życia

Sobór Watykański II nazywa Eucharystię “źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. (Konstytucji Dogmatyczna o Kościele, nr 11)

Eucharystia jest Ofiarą Ciała i Krwi Pana Jezusa, którą sam Zbawiciel ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy, aby “w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania.” (Konstytucja o liturgii świętej, nr 47)

“Inne sakramenty […] wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha.” (Dekret o posłudze i życiu prezbiterów, nr 5)

Eucharystia jest nazwana źródłem dlatego, że sam Jezus Chrystus, pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina, jest w niej obecny prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie: z Ciałem i Krwią, wraz z duszą i Bóstwem. To On jest źródłem naszego chrześcijańskiego życia.

Eucharystia jest też nazwana szczytem w podwójnym znaczeniu: jest szczytem działania Boga, przez które On uświęca świat, a jednocześnie szczytem działania człowieka, szczytem kultu jaki ludzie oddają Bogu. Urzeczywistnia ona komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego. Przez sprawowanie Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i antycypujemy życie wieczne.


I Komunia święta dzieci

Każdego roku w naszej parafii i naszym polskim duszpasterstwie odbywają się przygotowania dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach (polsko- i angielsko- języcznej) w ramach Katechezy Rodzinnej, którą objęte są zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Więcej na temat Katechezy Rodzinnej znajdziesz tutaj. Aby dziecko mogło przyjąć komunię świętą musi mieć ukończony 7 rok życia. Katecheza rozpoczyna się we wrześniu wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, w którym to dziecko rozpoczyna 3 klasę.
Uwaga. Zapisu na katechezę trzeba jednak dokonać w czerwcu, czyli pod koniec roku szkolnego 2 klasy.
Formularz zapisu na katechezę dzieci można pobrać poniżej.


I Komunia święta osoby dorosłej – Program RCIA

Przygotowanie osób dorosłych do chrztu, bierzmowania, komunii świętej lub wyznania wiary w Kościele Katolickim w naszej parafii odbywa się w ramach Programu RCIA – the Rite of Christian Initiation of Adults – Obrzęd Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych. Program ten prowadzony jest w języku angielskim.
Nowa grupa każdego roku rozpoczyna zajęcia we wrześniu, aby w Wigilię Wielkanocną przyjąć sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i kontynuować program dla nowo-ochrzczonych do końca maja.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i zapisania się na tę katechezę należy skontaktować się z biurem parafialnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00; tel. 020 8800 2121.
Jeśli znasz kogoś, kto zastanawia się, aby zostać katolikiem, to prosimy poinformuj go, o tym programie.

Warto pamiętać

  • I Komunia jest dla dzieci w wieku 7 lat
  • Zapisy na katechezę rozpoczynają się w czerwcu

Dokumenty