Chrzest

Odrodzenie z wody i Ducha

CHRZEST DZIECKA

Przed chrztem należy:

 • dostarczyć do kancelarii parafialnej wypełniony formularz zgłoszeniowy do chrztu dziecka. Formularz można pobrać po Mszy św. niedzielnej lub tutaj.
 • umówić z Duszpasterzem termin chrztu. Prosimy, aby data uroczystości została ustalona przed rozpoczęciem wszelkich działań dotyczących: zapraszania rodziców chrzestnych, gości, kupowania biletów bądź rezerwowania sali na przyjecie,
 • wziąć udział w katechezie przed chrztem. Data i godzina tej katechezy zostanie wyznaczona podczas umówienia daty chrztu.

Zwyczajnym terminem chrztu dzieci w naszej parafii jest pierwsza i trzecia niedziela miesiąca w ciągu całego roku. Wyjątek stanowi okres Wielkiego Postu, kiedy  wpisując się w tradycję Kościoła powstrzymujemy się od udzielania chrztu. Ponownie zaczynamy udzielać tego sakramentu w Okresie Wielkanocnym. W ten sposób podkreślamy znaczenie Wielkiego Postu jako czasu przygotowania do chrztu.

Terminy chrztów w naszym duszpasterstwie w drugiej połowie 2018 roku:

2.09 – godzina 13.30

16.09 – godzina 13.30

7.10 – godzina 13.30

21.10 – godzina 13.30

4.11 – godzina 13.30

18.11 – godzina 13.30


POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • metryka urodzenia dziecka,
 • metryka chrztu rodziców – wymagana jest metryka od minimum jednego rodzica,
 • w przypadku, gdy oboje rodziców są ochrzczonymi katolikami i zawarli sakrament małżeństwa, zamiast metryki chrztu można dostarczyć dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego małżeństwa,
 • metryka chrztu z wpisem o bierzmowaniu rodziców chrzestnych. Jeśli takiego wpisu nie ma w metryce chrztu, należy dostarczyć potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania,
 • w przypadku, gdy rodzic chrzestny jest ochrzczonym katolikiem, który zawarł sakrament małżeństwa, zamiast metryki chrztu można dostarczyć dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego małżeństwa,
 • potwierdzenie o bieżącym praktykowaniu wiary pobrane z miejsca aktualnego uczęszczania do kościoła.

Dokumenty do pobrania

Potrzebne dokumenty

 • metryka urodzenia dziecka
 • metryka chrztu rodziców
 • metryka chrztu z wpisem o bierzmowaniu rodzica chrzestnego
 • zaświadczenie o praktykowaniu wiary rodziców chrzestnych

Spowiedź

Przebaczenie i pojednanie

Eucharystia

Źródło i szczyt naszego życia

Małżeństwo

Przymierze miłości