• 27 High Road, Stamford Hill London N15 6ND

Chrzest

Odrodzenie z wody i Ducha

CHRZEST DZIECKA

Zgłoszenie na chrzest dziecka musi być dokonane przynajmniej dwa tygodnie wcześniej.

Przed chrztem należy:

 • uzupełnić formularz i skompletować odpowiednie dokumenty. Formularz jest dostępny tutaj.
 • umówić z Duszpasterzem termin chrztu. Prosimy, aby data uroczystości została ustalona przed rozpoczęciem wszelkich działań dotyczących: zapraszania rodziców chrzestnych, gości, kupowania biletów bądź rezerwowania sali na przyjecie,
 • wziąć udział w katechezie przed chrztem. Data i godzina tej katechezy zostanie wyznaczona podczas umówienia daty chrztu.

Terminy chrztów w naszym duszpasterstwie w pierwszych miesiącach 2023 roku:

Styczeń – 15.01

Luty – 12.02

Marzec – 12.03

Kwiecień – 8/9.04 (nocna Wigilia Paschalna)

Maj – 13.05 (wyjątkowo sobota, przed dniem I Komunii Św.)

Czerwiec – 11.06

Lipiec – 9.07

Sierpień – 27.08

Liturgia chrztu świętego rozpoczyna się na Mszy św. o godz. 12:30, a sam obrzęd jest po Mszy św.

 


POTRZEBNE DOKUMENTY:

 • metryka urodzenia dziecka,
 • metryka chrztu rodziców – wymagana jest metryka od minimum jednego rodzica,
 • w przypadku, gdy oboje rodziców są ochrzczonymi katolikami i zawarli sakrament małżeństwa, zamiast metryki chrztu można dostarczyć dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego małżeństwa,
 • metryka chrztu z wpisem o bierzmowaniu rodziców chrzestnych. Jeśli takiego wpisu nie ma w metryce chrztu, należy dostarczyć potwierdzenie przyjęcia sakramentu bierzmowania,
 • potwierdzenie o bieżącym praktykowaniu wiary pobrane z miejsca aktualnego uczęszczania do kościoła.

Dokumenty do pobrania

Potrzebne dokumenty

 • metryka urodzenia dziecka
 • metryka chrztu rodziców
 • metryka chrztu z wpisem o bierzmowaniu rodzica chrzestnego
 • zaświadczenie o praktykowaniu wiary rodziców chrzestnych