• 27 High Road, Stamford Hill London N15 6ND

Bierzmowanie

Sakrament umocnienia

Sakrament bierzmowania to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Jest to moment pełnego wylania Ducha Świętego, które było udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Sakrament ten, prowadzi do wzrostu i pogłębienia łaski chrzcielnej – Synostwa Bożego – czyli jeszcze ściślej jednoczy nas z Chrystusem, pomnażając dary Ducha Świętego, umacniając wieź z Kościołem i daje moc obrony wiary. Bierzmowanie wyciska w duszy niezatarte znamię, charakter, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, aby był Jego świadkiem.

Przygotowanie do bierzmowanie rozpoczyna się we wrześniu i trwa rok szkolny. Program odbywa się tylko w języku angielskim i jest prowadzony metodą warsztatową. Aby dołączyć do programu należy mieć między 14 a 17 lat.

Aby zapisać się do programu przygotowującego należy w odpowiednim czasie (pod koniec roku szkolnego) zgłosić się do duszpasterza lub do koordynatora katechezy.

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych:

Przygotowanie osób dorosłych do bierzmowania odbywa się w ramach Programu RCIA – the Rite of Christian Initiation of Adults – Obrzęd Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych. Program ten prowadzony jest w języku angielskim.
Nowa grupa każdego roku rozpoczyna zajęcia we wrześniu, aby w Wigilię Wielkanocną przyjąć sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i kontynuować program dla nowo-ochrzczonych do końca maja.
W celu uzyskania szczegółowych informacji i zapisania się na tę katechezę należy skontaktować się z biurem parafialnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00; tel. 020 8800 2121.

Nie ma możliwości przyspieszonych, indywidualnych kursów przygotowujących do bierzmowania.

Wymagania

  • wiek między 14 – 17 lat
  • uczestnictwo w 10 spotkaniach w ciągu roku szkolnego
  • znajomość języka angielskiego
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Bierzmowanie dla dorosłych

  • Program nazywa się RCIA
  • Odbywa się w języku angielskim
  • Rozpoczyna się w pierwszych tygodniach września
  • Nie ma możliwości przygotowania indywidualnego