• 27 High Road, Stamford Hill London N15 6ND

Spowiedź

Przebaczenie i pojednanie

Sakrament pokuty dotyczy określonej sytuacji, a mianowicie doświadczenia grzechu i winy oraz możliwości przebaczenia i pojednania. Spowiedź nie jest sądem, lecz doświadczeniem przebaczenia grzechów. Należy także pamiętać, żeby nie sprowadzać spowiedzi do roli „paszportu”, dopuszczającego do przyjęcia komunii św. Do spowiedzi należy się zawsze przygotować, realizując pięć warunków dobrej spowiedzi.

Jeśli wybierasz się do spowiedzi po długiej przerwie, warto zadbać nie tylko o osobiste przygotowanie, ale także o odpowiedni czas. Wówczas proponujemy, aby umówić się indywidualnie na spowiedź do kapłana, o którym wiemy, że nie tylko wysłucha naszej spowiedzi, ale także pomoże przyjrzeć się, jaki był miniony czas.

Zdarzają się sytuacje, w których ktoś pragnie kontynuować przyjmowanie sakramentów, ale nie może tego czynić z powodu osobistego konfliktu z przyjętymi zobowiązaniami wobec Boga i Kościoła. Chodzi tu przede wszystkim o osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, które z różnych powodów nie mogą uregulować swej sytuacji zgodnie z nauczaniem Kościoła. Osoby takie, zachęcamy, aby zbliżały się do miłosierdzia Bożego innymi drogami, nie zaś poprzez Sakramenty Pokuty i Eucharystii, dopóki nie spełnią wymaganych warunków. Sposób, w jaki Kościół traktuje osoby żyjące w trwałych związkach niesakramentalnych pokazuje, że praktyka dotycząca sakramentu pokuty nie ogranicza Bożego miłosierdzia, które zawsze jest większe od kościelnej dyscypliny. Z drugiej strony, Kościół nie może nie głosić ewangelicznego ideału, a w konsekwencji musi stawiać jasne wymagania i wskazywać sytuacje, które obiektywnie są nie do pogodzenia z głoszoną prawdą.

SAKRAMENT SPOWIEDZI:

  • (ENG) w soboty w godz. 10:30-11:15 oraz 18:00-18:45,
  • (PL) w niedziele w godz. 12:30-13:15 oraz 18:00-19:00,
  • a także po wcześniejszym umówieniu.

5 warunków dobrej spowiedzi

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Przydatne linki