• 27 High Road, Stamford Hill London N15 6ND

Wspólnoty

Wspólnoty St Ignatius - charakterystyka i spotkania

Wspólnota Parafialna

Polska część wielokulturowej i narodowościowej parafii św. Ignacego

Każdy poniedziałek godz. 19.30

Wspólnota u Przyjaciela

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię – (Mt 11,28)

1 w miesiącu w domu jednego z małżeństw

Duszpastarstwo Małżeństw

Wspólnota skupiająca małżeństwa celem wspólnej modlitwy i dzieleniem się doświadczeniami życia.

Drugi i czwarty czwartek miesiąca o godzinie 19.30

Grupa o. Pio

Wspólnota mająca na celu modlitewne odnowienie życia chrześciajańskiego.

1-sza niedziela miesiąca po wieczornej Mszy św.

Róża Różańca

Grupa modlitewna odmawiająca codziennie jedną dziesiątkę Różańca w różnych intencjach.

Każdy czwartek o 19.00

Ministranci

W każdą sobotę o godz. 11.30

Chór Parafialny

Każdy czwartek o 19.00

Schola Dziecięca