• 27 High Road, Stamford Hill London N15 6ND

Duchowość ignacjańska

Duchowość ignacjańska to jedna z wielu form przeżywania relacji z Panem Bogiem, która swoje korzenie ma w doświadczeniu św. Ignacego z Loyoli. Główną osią duchowości ignacjańskiej jest doświadczenie Chrystusa, który wzywa do osobistego i całkowitego zjednoczenia, co prowadzi do służby Jemu i wspierania dzieł zbawienia. Istotnymi elementem tej duchowości jest postawa magis, czyli totalne opowiadanie się „więcej, bardziej, lepiej” po stronie Jezusa, wybierać należy to, co „więcej” jednoczy i upodabnia do Jezusa, co lepiej służy celowi, czyli zbawieniu, co jest „ad maiorem Dei gloriam” (na większą chwałę Boga), co lepiej – jako wojownikowi dobra – pozwoli „odznaczyć się w służbie” pod Sztandarem Chrystusa przeciw złemu duchowi.

W naszym duszpasterstwie dwa razy w ciągu roku prowadzimy ignacjańskie rekolekcje w ciągu życia. Jest to czterotygodniowa szkoła medytacji ignacjańskiej, która w oparciu o Pismo Święte pozwala spojrzeć na nasze życie z nową siłą. W czasie rekolekcji każdy uczestnik ma możliwość rozmawiania z osobą towarzyszącą oraz uczestniczy w spotkaniach przygotowujących do następnych etapów rekolekcji.

 

Najbliższe rekolekcje rozpoczną się w niedzielę 20.11.2016 i potrwają do 18.12.2016.

Mamy nadzieję, że będzie to dobry czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Zapisy: wyślij mail na mkonopinski@jezuici.pl.

Rekolekcje w ciągu życia

Odbywają się dwa razy w roku i trwają cztery tygodnie.
Terminy rekolekcji podajemy na bieżąco.

Kontakt i pytania

o. Mateusz Konopiński SJ

Facebook: Mateusz Konopiński
E-mail: m.konopinski@jezuici.pl