• 27 High Road, Stamford Hill London N15 6ND

Róża różańca

Róża Różańcowa im. MB Niepokalanie Poczętej

Róża Różańcowa to grupa modlitewna składająca się z 20 osób. Każdy z jej członków codziennie odmawia jedną dziesiątkę Różańca i dzięki temu jako wspólnota odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać sami odmawiając cały Różaniec.

Intencje Róży Różańcowej

  • Poniedziałek – za wspólnotę „uPrzyjaciela”; za młodzież i wszystkich, którym obiecaliśmy modlitwę,
  • Wtorek – za członków Róży Różańcowej, za misje i misjonarzy,
  • Środa – za Kościół, za Papieża, o jedność chrześcijan,
  • Czwartek – za o. Adama i o. Mateusza, o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty i parafii,
  • Piątek – o nawrócenia, szczególnie w naszej parafii i wśród naszych znajomych i najbliższych,
  • Sobota – za dusze w czyśćcu cierpiące; za dzieci poczęte,
  • Niedziela – za nasze rodziny, za Ojczyznę.

Spotkania

Gdzie: Kościół St Ignatius w Londynie
Kiedy:  Pierwsza Niedziela miesiąca po wieczornej Mszy św.

Kontakt z Różą Różańcową

Arek Drabik

Telefon: 0 7846 878 466
E-mail: arekdrabik@gmail.com