• 27 High Road, Stamford Hill London N15 6ND

Seminarium Odnowy Wiary

Seminarium Odnowy Wiary 1000 707 o. Mateusz

Seminarium to 10-tygodniowe rekolekcje dla każdego, kto chce pogłębić swoją wiarę, ale także dla tych, którzy chcą wejść na drogę codziennej współpracy z Bogiem. Rekolekcje “odprawia się w domu” na podstawie przygotowanych materiałów wydanych jako 11 niewielkich książek (koszt jednej książki to około £3). Książki będą do nabycia przed rozpoczęciem seminarium lub można je nabyć (wszystkie prócz „Podręcznika”) w wersji elektronicznej ze strony: wydawnictwo.

Każdy tydzień ma określony temat, związany z najważniejszymi kwestiami dotyczącymi życia duchowego, m. in. problem rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia, działania Ducha Świętego, grzechu i nawrócenia, osobistej relacji z Bogiem itd.

Cotygodniowe spotkania obejmują wspólną modlitwę, konferencję i spotkanie w grupach. Całość dopełnia indywidualna modlitwa z Pismem Świętym, którą każdy uczestnik Seminarium podejmuje w domu. Rekolekcje kończy modlitwa o przyjęcie darów Ducha Świętego. W czasie spotkań oferujemy opiekę nad dziećmi.

Na czym się opieramy? Nasze duszpasterstwo jest prowadzone przez Jezuitów, dlatego będziemy korzystali z materiałów wydanych przez Łódzki Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym „Mocni w Duchu”. Więcej o Ośrodku. Nasza wspólnota wyrasta z doświadczenia spotkania z Bogiem żywym oraz dzięki formacji poprzez stosowanie narzędzi duchowości ignacjańskiej: rekolekcji, ignacjańskiego rachunku sumienia i rozeznawania, dlatego mamy przekonanie, że to właśnie Bóg zaprasza nas do podjęcia dzieła Seminarium.

Jak się zapisać? Wysyłając e-mail na adres: refleksja.wup[at]gmail.com ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Zapisy pomogą nam zaplanować odpowiednią ilość materiałów, jakie musimy zamówić.

Jeszcze więcej informacji:

Przeczytaj: Seminarium Odnowy życia

Telefonicznie/SMS: Kasia Przybyło 07424 218413

Adresy wydarzeń:

St Ignatius Church, 27 High Road, London N15 6ND

Zapraszamy!

Pobierz i udostępnij: